Извршна канцеларија

Извршна канцеларија

Здружението „Паблик“ е организирано во извршна канцеларија, која е одговорна за раководните, како и за стручните и административните работи, односно ги води секојдневните работи, поддршката на органите на „Паблик“ и спроведувањето на политиката и програмите одобрени од органите на „Паблик“. Извршната канцеларија е главното извршно тело на Здружението. 

Извршна директорка- Климентина Илијевски

Финансии и администрација- Жармена Божиновска

Креативен директор – Небојша Илијевски

Проектна координаторка – Маја Неделковска

Координаторка на едукативна програма и дистрибуција на „Лице в лице“ – Анета Ристеска

Истражувач/ аналитичар – Александра Илоска