За нас

Извршна канцеларија

Здружението „Паблик“ е организирано во извршна канцеларија, која е одговорна за раководните, како и за стручните и административните работи, односно ги води секојдневните работи, поддршката на органите на „Паблик“ и спроведувањето на политиката и програмите одобрени од органите на „Паблик“. Извршната канцеларија е главното извршно тело на Здружението.
Read more...