Вести

Македонија со нов пад во Индексот на клиентелизам во медиумите

Македонија бележи пад во Индексот во клиентелизам на медиумите, особено во делот на способноста на државата сеопфатно да ја разбере состојбата на медумите според декларативното постоење на податоци, што значи проблем во детектирањето и спречувањето на клиентелистички практики, покажуваат резултатите од третото мерење на Индексот на клиентелизам во медиумите во Македонија. Истражувањето беше спроведено и во Романија, Босна и Херцеговина,  Хрватска,  Србија и во Црна Гора, а резултатите беа презентирани на денешната конференција „Индекс на клиентелизам во медиумите: Мерење на реалноста”, која се одржа во ЕУ Инфо центар, во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“. Пад е забележан и во Хрватска, Босна и Херцеговина и во Романија, а само Србија бележи благо подобрување. - Фокусот на индексот е на капацитетот на општеството да детектира и спречи клиентелистички практики во медиумите. Поточно, ја мери  способноста на општеството да ги одреди ризиците од размената на услуги помеѓу политичките, економските центри на…
Read more...

Претставување на резултатите од третото мерење на Индексот на клиентелизам во медиумите

На настанот „Индекс на клиентелизам во медиумите: Мерење на реалноста", што ќе се одржи утре (15. декември) во 11.00 часот во „ЕУ Инфо центар“ во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“, ќе бидат презентирани резултатите од третото мерење на Индексот на клиентелизам во медиумите во Македонија.По презентацијата, свои видувања на тема: Клиентелизмот во медиумите, ќе споделат и д-р Снежана Трпевска, експерт за медиумско право и медиумска политика, („Општествените и политичките услови што поттикнуваат клиентелизам и инструментализација на медиумите“), и Јасмина Јакимова, уредничка во Радио МОФ, („Улогата на непрофитните медиуми во борбата против клиентелизмот“). Во рамки на овој настан ќе биде промовиран и новиот број на уличното списание „Лице в лице“, посветен на медиумите на иднината. Инаку, Индексот на клиентелизам во медиумите (МЦИ), врз основа на емпириски податоци, ги мери политичките влијанија врз медиумите, постоечката регулативна рамка, институционалната поставеност и клучните економетриски мерења на реалноста во која работат…
Read more...

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за набавка на печатени материјали)

Асоцијацијата за истражување, комуникации и за развој ПАБЛИК од Скопје објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: Паблик, Скопје со седиште во Скопје ул. „Бојмија“ бр. 1-2/21. 1.2. Предмет на барањето: прибирање понуди за набавка на печатени материјали 1.З.Паблик, Скопје го спроведува проектот „Борба против дискриминација на Ромските деца“ финансиран од страна на Делегација на Европска Унија за потреби на својата канцеларија јавно го објавува ова барање заради набавка на печатени материјали за потребите на проектот 1.4. Набавката на ова Барање е делива,   согласно најдобриот финасиски и квалитативен одговор на барателот, односно има повеќе предмети/ствари/услуги кои го исполнуваат барањата, може да поднесе најмногу три различни понуди.   1.5. Понудувачот во случај на избор на неговата понуда е должен да обезбеди фактура од Управа за јавни приходи без ДДВ, заради исплатата од…
Read more...

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за набавка на печатени материјали)

Асоцијацијата за истражување, комуникации и за развој ПАБЛИК од Скопје објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: Паблик, Скопје со седиште во Скопје ул. „Бојмија“ бр. 1-2/21. 1.2. Предмет на барањето: прибирање понуди за набавка на печатени материјали 1.З.Паблик, Скопје го спроведува проектот „Борба против дискриминација на Ромските деца“ финансиран од страна на Делегација на Европска Унија за потреби на својата канцеларија јавно го објавува ова барање заради набавка на печатени материјали за потребите на проектот 1.4. Набавката на ова Барање е делива,   согласно најдобриот финасиски и квалитативен одговор на барателот, односно има повеќе предмети/ствари/услуги кои го исполнуваат барањата, може да поднесе најмногу три различни понуди.   1.5. Понудувачот во случај на избор на неговата понуда е должен да обезбеди фактура од Управа за јавни приходи без ДДВ, заради исплатата од…
Read more...

Повик за ангажирање дизајнер

Асоцијацијата за истражување, комуникации и за развој, ПАБЛИК, Скопје,  во соработка со Здружението Национален Ромски Центар, Куманово, во рамки на проектот – „Спречување на дискриминација кон ромските деца во Република Македонија“, поддржан од Европската Унија, објавува повик за ангажирање на Дизајнер Рок: 24 ноември 2017 година Надомест: По договор ОПИС НА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА Дизајнерот треба да работи со договорен, флексибилен временски распоред во согласност со барањата на конкретниот истражувачки проект („Спречување на дискриминација кон ромските деца во Република Македонија“), со цел да се обезбеди креативни решенија за сите потребни промотивни материјали испродуцирани за потребите на проектот. ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ -          Да работи со тимот на ПАБЛИК и да придонесува за професионалната функција на организацијата во рамките на овој проект, -          Да испорача соодветен дизајн и графичко уредување на сите потребни промотивни материјали за проектот (летоци, торби, тефтери, пенкалца, букмарси, лифлети и сл.) -          Развивање на други креативни решенија во согласност со…
Read more...

Гиб Булок: Да го менуваме светот преку бизнисот, но прво да го смениме светот на бизнисот

Ако сакаме да го менуваме светот преку бизнисот, тогаш мора прво да размислиме како најдобро да го промениме бизнис светот, порача светски познатиот интраприемач, Гиб Булок, кој одржа инспиративен говор во рамки на 2. издание на Форумот на добри компании што се одржа денес, во хотелот „Скопје Мериот“, а чија цел беше вмрежување на искуствата и градење партнерства меѓу институциите, бизнисите и граѓанскиот сектор. Булок во рамките на консултантскиот гигант „Accenture“, го основаше социјално претпријатие „Accenture Development Partnerships“, со што отпочна да ја застапува улогата на надоаѓачкиот четврт сектор во глобалниот развој. На присутните тој им ја претстави својата приказна и промените низ кои минувал во својата кариера. - Македонија ја промени мојата кариера и го промени мојот живот на подобро. Во кризниот период за Македонија, 2001 година, работев во западниот дел на земјата, развивав бизнис планови за мали и средни претпријатија. Иако мојата плата беше 90 отсто пониска, никогаш не бев посреќен. Се…
Read more...

Втор Форум на добри компании – вмрежување за посилен општествен импакт

Дали глобалниот контекст го редефинира „доброто лидерство“ овој пат во релација со социо-економскиот предизвици и заштитата на животната средина? Како македонските компании да ја зголемат конкурентноста на глобално ниво и колкав е растот на импакт инвестициите? Ова се дел од прашањата што ќе ги третира второто издание на Форумот на добри компании, насловен: „Партнерства за општествен импакт“, кој ќе се одржи утре, 3-ти ноември, во хотелот „Скопје Мериот“, во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“, а во соработка со Амбасадата на Кралството Холандија во Македонија, Европската банка за обнова и развој, со Агенцијата „Холистик“ и со „Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп“. Станува збор за динамичен, интерактивен настан со содржини што нудат вмрежување на искуствата и градење партнерства меѓу институциите, бизнисите и граѓанскиот сектор. Истиот ги здружува мудрите бизниси, оние кои внимателно ги следат поместувањата на вредностите на клиентите и соодветно, на пазарот и на потребите на општеството.…
Read more...

Повик за методолог за истражување

Асоцијацијата за истражување, комуникации и за развој ПАБЛИК, Скопје поддржана од програмата за граѓанска вклученост (Civic Engagement Project),објавува повик за ангажирање на Методологот за истражување, во рамки на проектот – Социјалните претпријатија тежиште на триаголникот- Економски рат, Развој на заедницата и Социјална инклузија, спроведувана од Ист Вест Менаџмент Институт (EWMI). Рок: 9 ноември 2017 година Надомест: По договор ОПИС НА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА Методологот за истражување, треба да работи со договорен, флексибилен распоред во согласност со барањата на конкретниот истражувачки проект (Социјалните претпријатија тежиште на триаголникот: Економски раст, Развој на заедницата и Социјално инклузија) со цел да се обезбедат совети за најдобрата практика за истражување; дизајнира методологија на истражување и прибирање на основни податоци и да придонесе за развој, анализа и следење на податоците и резултатите во рамките на проектот. ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ Работи со тимот на ПАБЛИК и со Консултантот за истражување, да присуствува на оперативните состаноци и да придонесете за…
Read more...

Повик за консултант за истражување

Асоцијацијата за истражување, комуникации и за развој ПАБЛИК, Скопје поддржана од програмата за граѓанска вклученост (Civic Engagement Project),објавува повик за ангажирање на Консултант за истражување, во рамки на проектот – Социјалните претпријатија тежиште на триаголникот- Економски рат, Развој на заедницата и Социјална инклузија, спроведувана од Ист Вест Менаџмент Институт (EWMI). Рок: 9 ноември 2017 година Надомест: По договор ОПИС НА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА Консултантот за истражување, треба да работи со договорен, флексибилен временски распоред во согласност со барањата на конкретниот истражувачки проект (Социјалните претпријатија тежиште на триаголникот: Економски раст, Развој на заедницата и Социјално инклузија), со цел да се обезбеди надзор на севкупниот квалитет на истражувачката компонента на проектот и компонентата за мониторинг и евалуација вклучувајќи ја и анализата на влијанието на проектот. ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ -          Да работи со тимот на ПАБЛИК и Методологот за истражување, да присуствува на оперативните состаноци и да придонесува за професионалната функција на организацијата во рамките…
Read more...

Законот за социјално домување – неопходен чекор кон решавање на проблемот со бездомништвото

Разгледување на дефиницијата за бездомништвото во Македонија, која ја креираше Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“, после едногодишното прво длабинско истражување на оваа тема во земјава, важноста на Законот за социјално домување во насока на решавање на проблемот со бездомништвото, како и тоа колку е важно да се мери и категоризира оваа општествена појава, како основа за дефинирање приоди во решавањето на проблемот – беа главните точки околу кои се фокусираше четвртата средба на работната група за исклученост од правото на домување и бездомништво, која се одржа во хотел „Порта“, на 3 мај. На настанот, стражувачката Александра Илоска, говореше на тема „Мерење на бездомништвото – бројките и категоризацијата како основаа за дефинирање приоди во решавањето на проблемот“. Таа ги претстави трите концептуални категории (без покрив; несигурни живеалишта и несоодветни живеалишта) поделени во 13 оперативни категории, кои можат да се користат за дефинирање различни цели на политиката како бележење на…
Read more...

Нов поглед кон бездомништвото и домувањето – меѓу клучните принципи во документот за социјална сфера на Европската комисија

Домувањето и поддршката за бездомните лица е еден од 20-те клучни принципи во социјалната сфера, кои ги издаде Европската комисија во рамки на Европскиот столб на социјални права, кој беше претставен неодамна. Европската федерација на национални организации кои работат со бездомни лица ФЕАНТСА, чија членка е и Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“, го поздрави овој потег. Во Принципот 19. кој е дел од Столбот, е наведено: 1. Пристап до социјално домување или домување со поддршка со добар квалитет за сите кои имаат потреба; 2. Ранливите групи имаат право на соодветна помош и заштита при принудно иселување; 3. Овозможување соодветни шелтри и сервиси за бездомниците во насока на нивна на социјалнат инклузија. Токму овој сегмент донесува различни аспекти на правото за домување, на едно ново ниво на Европската унија. Тоа подразбира дека секој во ЕУ треба да има пристоен дом, социјално домување или право на соодветна поддршка на оние…
Read more...
Subscribe to this RSS feed